top of page

МЕТАЛИ Нашата компанија се занимава со трговија на обоени метали како што се: алуминиум, бакар, инокс, месинг, олово, во форма на фабрикати и полуфабрикати, исклучиво со европско потекло. Обоените метали наоѓаат примена во различни индустриски гранки, меѓу кои градежништвото, авио и автомобилската индустрија, како и медицинската, фармацевската, патната и прехрамбената индустрија. 

bottom of page