top of page

ALCUFE е лидер на пазарот со трговија на обоени метали.  Покрај оваа дејност, нашата компанија оперира и во други  области, меѓу кои сигнализација и безбедност на патишта. ALCUFE е посветена кон подобрување и унапредување на патната сигнализација, преку имплементација на современи стандарди и технологија во своето работење, со што се овозможува безбеден, одржлив и ефикасен систем за патна сигнализација.     

УСЛУГИ / ПРОЕКТИ / КОНТАКТEN 

Услуги
Проекти

ПРОЕКТИ Реконструкција на мостови на државен пат А2 / Реконструкција на А1,  Смоквица - Гевгелија, дел од Коридор Х / Изведба на експресен пат Велес - Штип / Конструкција на мостовски огради на автопат Миладиновци - Штип / Реконструкција на државен пат А3, делница Кочани - Делчево / Хоризонтална сигнализација на коридор Х, граничен премин Богородица - Гевгелија / Конструкција на ограда на државен пат Берово - Делчево / Конструкција на ограда пред хотел Александар Палас / Хоризонтална сигнализација на ФДУ паркинг - Скопје / 

Контакт

КОНТАКТ И-мејл: info@alcufe.com.mk / Телефон: +389-23118-049 / Фах: +389-23118-283 / 

Адреса: Бул. Партизански одреди, бр.19 1000 Скопје, Македонија

bottom of page