top of page

СООБРАЌАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА  Алкуфе нуди обсег на сообраќајни знаци со кои се зголемува ефикасноста на патот и се овозможува побезбедно движење на возачите на урбаните патишта и автопатишта. Нашата компанија е специјализирана за имплементација на патни знаци и портали, информативни табли и конструкции, обележување на патишта и опрема за пат, согласно законската регулатива во РМ и меѓународните прописи.

bottom of page